Awards

รางวัลสุดยอด SME StartUp Award ครั้งที่ 3

ขอขอบพระคุณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ได้คัดเลือกให้บริษัทฯของเราเข้ารับรางวัลสุดยอด SME StartUp Award ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 128 รางวัล โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และดร.พาณิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัทฯเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลครั้งนี้จะสร้างกำลังใจให้แก่ทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มเทเพื่อให้บริษัทฯเราได้เข้ารับรางวัลนี้


Copyright © 2019 PW Plastic Work Company Limited – All right reserved